Oil Gas Denmark
Annual Issue 2013

September 2013
Specialmagasinet, der blev produceret i en dansk og en engelsk version, blev udgivet i forbindelse med Oil and Gas Summit 2013 i DR Koncerthuset i København.

Med specialmagasinet ønskede Olie Gas Danmark (OGD) at tage afsæt i nutiden og pege ud i fremtiden, blandt andet med fokus på emnerne: det konkrete vækstpotentiale i Nordsøen, effektiv olieindvending, forslag fra energiministeren, industrien og OGD, industriens jobskabelse via uddannelsesministeren med mere.

Specialmagasinets budskaber er rettet mod ledere og eksperter i den danske og udenlandske offshoreindustri, herunder politiske beslutningstagere og meningsdannere samt udenlandske investorer og virksomheder med interesse i danske offshore.

Specialmagasinets budskaber blev kommunikeret i et nationalt og internationalt distribueret 52-siders specialmagasin i høj papirkvalitet – både i indhold og med tykt magasinomslag. Der var fokus på stærke kræfter i det redaktionelle og visuelle arbejde, og de 140.000 trykte eksemplarer blev målrettet distribueret til den danske og udenlandske målgruppe via direkte post- og pakkelevering, højtprofilerede nationale og internationale olie/gas-arrangementer, i Københavns Lufthavn og meget andet.